අමතන්න අප

ප්‍රධාන දුරකථනය:
+86 (1368) 236 6549
24 / 7


පණිවුඩයක් අපට

කාර්යාල විද්‍යුත් තැපෑල:
[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]


විවෘත වේලාවන්

සඳුදා - සිකුරාදා
09: 00 AM - 06: 30 අගමැති
සති අන්තය: වසා ඇත


අලෙවි

විද්යුත් තැපෑල:
[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

අමතන්න

පෝරමය පුරවන්න
කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න


ඩී.එම්.එෆ්

ඩීඑම්එෆ් සහතික කර ඇත

9001

ISO

14001

ISO

46

විද්යාඥයෝ